Skip to content
Etusivu » Blogi & Uutiset » Tiedote: Opas vanhemmille nuoren ylipainon hallintaan on valmistunut

Tiedote: Opas vanhemmille nuoren ylipainon hallintaan on valmistunut

Lauren koordinoiman Nuorten paino hallintaan -hankkeelle on valmistunut opas vanhemmille nuoren painon hallintaan. Oppaassa annettaan ideoita ja tietoa, miten vanhemmat voivat käsitellä nuoren ylipainon haasteita. Arkaa ja hyvin yksityistä aihetta on lähestytty neutraalialla ja hyväksyvällä näkökulmalla, painottaen perheen roolia muutoksessa. Oppaasta löytyy myös linkkejä, mistä vanhemmat tai nuori voivat hakea lisää tietoa sekä mitä menetelmiä voi harkita ammattilaisen kanssa toteutettavaksi, jos ne koetaan tarpeellisiksi.


Ylipaino on kasvava yksilöllinen ja yhteiskunnallinen monitasoinen ongelma. Ylipaino ja siihen liittyviä liitännäissairauksia on aikuisiällä haastava hoitaa, joten mahdollisimman varhainen puuttuminen takaa parhaimman tuloksen terveellisemmän elämäntavan tavoittelussa. Nuorena omaksutut liikunta- ja ruokailutottumukset siirtyvät suurella todennäköisyydellä aikuisiälle. Ylipainoinen nuori on todennäköisemmin ylipainoinen myös aikuisena. Painonhallinta on nuorena helpompaa kuin aikuisena, sillä nuoren kasvaessa pituuskasvu tasoittaa nuoren ylipainoa. Tämä edellyttää, että elämäntapamuutos on aloitettu.


Perhe on oman tilanteensa asiantuntijoita, sillä jokainen perhe ja tilanne on yksilöllinen. Mikään yksittäinen tapa ole toistaan parempi, perhe itse päättää miten edetään. Tärkeintä on huomioida, mitä tunteita ylipaino nuoressa herättää. Vanhemman tulisi kohdata nuoren tuntemukset hyväksyvästi ja ymmärtävästi. Murrosiässä nuoren käytös voi muuttua ja se voi myös vaikuttaa vanhempien ja nuoren väliseen kommunikaatioon. Tämä on hyvä tiedostaa myös ylipainosta keskusteltaessa. Vanhempien on tärkeää kertoa omista huolistaan, kuitenkaan nuorta syyllistämättä. 
Nuoren elämäntapamuutoksen tukemisessa vanhempien rooli on keskeinen, sillä vanhemmat mm. käyvät kaupassa ja mahdollistavat nuoren harrastukset. Vanhemmat toimivat lapsilleen myös esimerkkinä. 

Nuoren painonhallinnassa tärkeintä ei ole painonpudotus, vaan muutos kohti parempaa hyvinvointia ja terveellisempiä elämäntapoja. Liikunnassa tulisi keskittyä pystyvyyden tunteen kehittymiseen ja positiivisten tuntemusten saamineen. Terveellinen suhtautuminen ruokaan on myös yksi asia mihin tulisi kiinnittää huomiota. Vanhemmat voivat omalla esimerkillään kannustaa nuorta kohti tavoitteitaan. Nuoren painonhallinnassa kokonaisvaltainen malli, jossa kiinnitetään kehon lisäksi huomiota myös mieleen, on osoittautunut varteenotettavaksi painonhallinnan menetelmäksi. Menetelmässä pääpaino on nuoren motivoinnnissa, itsetunnon vahvistamisessa ja tunteiden tunnistamisessa.