Skip to content

Nuorten paino hallintaan

Suomalaisista nuorista useampi kuin joka viides on ylipainoinen ja tilanteen pelätään entisestään pahenevan lisääntyneen liikkumattomuuden vuoksi. Nuorten liikkumattomuus on lisääntynyt entisestään koronapandemian aikana. Ylipaino on kansanterveyden kannalta merkittävä ongelma, joka jatkuu usein aikuisuuteen saakka. Tällä on todettu olevan yhteys sekä fyysisiin että psykososiaalisiin haittoihin. Perinteisesti ylipainoa on pyritty vähentämään painoon, liikuntaan ja ravitsemukseen kohdistuvalla terveysneuvonnalla. Sen sijaan käyttäytymisterapeuttiset ja muut mielen hyvinvointiin liittyvät työkalut ovat olleet vieraampia ja vähemmän käytössä. Lihavuuden hoito on uudistumassa aiempaa moniammatillisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, hyödyntäen mm. hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjaavia menetelmiä. Tässä hankkeessa tätä uudistusta viedään nuorten arkiseen kouluympäristöön.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteiskehittämismenetelmiä hyödyntäen 1) nuorten ylipainoa vähentävä monialainen toimintamalli yhteistyöalueille, 2) toimintamallin mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä sisältävä opetusmateriaali nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä 3) testata aikuisille kehitetyn painonhallintasovelluksen sopivuutta alaikäisten nuorten käyttöön osana kouluterveydenhuollon palveluita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret sekä kouluympäristössä heidän kanssaan työskentelevät terveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit, psykologit, fysioterapeutit, liikunnan tai terveystiedon opettajat ja kouluissa mielenterveystyötä tekevät sairaanhoitajat. Yhteiskehittämiseen kutsutaan mukaan myös muita asiantuntijoita sekä vanhempia. 

Tulokset

Hankkeen tuloksena yhteistyöalueet saavat käyttöönsä heidän tarpeisiinsa vastaavan monialaisen toimintamallin sekä sen pohjalta kehitetyn, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä sisältävän sähköisen opetusmateriaalin. Opetusmateriaali on suunnattu nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja se sisältää toimintamallin kuvauksen sekä työkalupaketin ylipainoisten nuorten kanssa työskennellessä hyödynnettäväksi. Opetusmateriaalin avulla toimintamalli ja käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävät työkalut on helppo ottaa käyttöön. Hankkeen myötä alueen ammattilaisten välinen yhteistyö nuorten painon hallintaan liittyen lisääntyy. Lopputuloksena ylipainoisen nuoren tilanne kohdataan aiempaa kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta, huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ylipainon vähentämiseen pyritään uudenlaisia näyttöön perustuvia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen tuotokset ovat myös muiden kuin yhteistyöalueiden hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.

Hankkeen aikataulu

kevät 2022

  • Hankkeen käynnistäminen
  • Aloitusseminaari 05/22

syksy 2022

  • Nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitus
  • Toimintamallin kehittäminen työpajoissa
  • Painonhallintasovelluksen testaaminen

kevät 2023

  • Työpajatyöskentely jatkuu
  • Oppimateriaalin kehittäminen

syksy 2023

  • Oppimateriaalin pilotointi
  • Hankkeen tulosten levittäminen
  • Hankkeen päätösseminaari