Skip to content
Etusivu » Blogi & Uutiset » Terveisiä Hyvinvointiareenalta

Terveisiä Hyvinvointiareenalta

Nuorten paino hallintaan-hanke oli mukana syyskuun lopussa järjestettävässä Hyvinvointiareenassa. Hyvinvointiareena on joka toinen vuosi järjestettävä koulutustapahtuma perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Hyvinvointiareenan järjestävät Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tämän vuoden Hyvinvointiareenan teemana olivat erityisesti kohtaamiset ja hyvinvoinnin vahvistaminen oppilaitoksen moniammatillisena yhteistyönä. Paikalla oli runsaasti eri alojen ammattilaisia, joiden työtehtävät painottuvat nuoren hyvinvoinnin tukemiseen ja terveyden edistämistyöhön.

Nuorten paino hallintaan-hanke esitteli tapahtumassa hankkeessa laadittua toimintamallia, joka on laadittu hankkeen yhteistyökunnissa yhteiskehittämisen työpajoissa keväällä 2023. Toimintamallin on tarkoitus toimia työkaluna nuorten painonhallinnan ja hyvinvoinnin tukemisessa, kaikille nuorten hyvinvoinnin tukemisen parissa työskenteleville ammattilaisille. Toimintamalli on vielä kehittämisvaiheessa, joten Hyvinvointiareenassa keräsimme palautetta ja ajatuksia koskien mm. toimintamallin sisältöä, visuaalisuutta ja käytettävyyttä. Toimintamallin keskiössä painottuvat vahvasti mielen hyvinvointiin vaikuttavat teemat, kuten nuoren kohtaaminen, osallistaminen ja kuuleminen. Toimintamalli kehitetään valmiiksi syksyn 2023 aikana, jonka jälkeen hankkeessa on tarkoitus laatia toimintamallin mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä sisältävä opetusmateriaali nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.