Skip to content
Etusivu » Blogi & Uutiset » Monialaista osaamista ja kokonaisvaltaista näkökulmaa

Monialaista osaamista ja kokonaisvaltaista näkökulmaa

Eilisessä Nuorten paino hallintaan -hankkeen aloituswebinaarissa saimme kuulla monta mielenkiintoista ja hanketyön kannalta innostavaa puheenvuoroa. Ensimmäisen puheenvuoron piti kansanterveystieteen professori Pilvikki Absetz, Tampereen yliopistolta aiheesta ”Miten motivoida nuorta elämäntapamuutokseen vaikuttavasti?” Puheenvuorossaan Pilvikki toi esille elämäntapamuutokseen liittyviä erilaisia malleja ja sen, miten voisimme vahvistaa yksilön motivaatiota ja elämäntapamuutosta. Pilvikin puheenvuorosta tulee myöhemmin myös tallenne, jonka tulet löytämään tämän sivuston ”Tapahtumat ja julkaisut” osion alta.

Hankkeessa mukana olevan ravitsemustieteilijä Clarissa Binghamin esitys ”Nuorten painonhallinnan tukeminen ravitsemuksella – Missä mennään tänä päivänä?” oli luonteva jatkumo Pilvikin puheenvuorolle. Clarissa toi hyvin esille käyttäytymisen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen ruokailuvalintojemme taustalla ja täydensi hienosti aikaisempaa puheenvuoroa erilaisesta näkökulmasta käsin.

Motivaation, käyttäytymisen ja ravitsemuksen aihepiirit täydentyivät vielä liikunnan ja mielen hyvinvoinnin yhteyden näkökulmalla. Tässä kohden myös minä pääsin ääneen webinaarissa. Liikunnan on useissa tutkimuksissa todettu edistävän mielen hyvinvointia (mm. Schuch, ym. 2018), joten tämän näkökulman huomioiminen osana nuorten kehollista toimintaa ja olemusta oli luontevaa. Omassa puheenvuorossani korostuivat nuorten hyvinvointiin liittyvät taustatekijät sekä liikunnan merkitys mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Korona-aika on lisännyt lasten ja nuorten psyykkistä oireilua (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2021, Tolppi 2022) ja terveyden monialaiselle ja kokonaisvaltaiselle edistämiselle on suuri tarve (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Nämä moninaiset näkökulmat tulivat esille eri puheenvuoroissa.

Kaksi viimeistä puheenvuoroa webinaarissa liittyivät Onnikka-sovellukseen. Onnikka-sovellus on digitaalinen painonhallintaohjelma, jonka on todettu auttavan pysyvässä painonpudotuksessa (Oulun yliopisto 2020). Onnikkaa tullaan kokeilemaan nuorille painonpudotukseen osana hanketta. Teppo Virkkula kertoi ensin siitä, miten sovellus rakentuu ja miten se toimii käyttäjän näkökulmasta. Tämän jälkeen Professori Harri Oinas-Kukkonen Oulun yliopistolta kertoi tarkemmin sovelluksen monitieteisestä suostuttelevasta mallista, jolla pyritään vaikuttavaan käyttäjän ajatuksiin ja asenteisiin.

Yhteenvetona totean, että tilaisuuden aikana saimme kuulla monia eri näkökulmia niin ylipainon taustatekijöistä, käyttäytymisen muutoksen taustoista kuin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Moniammatillisuus korostui ja eri näkökulmat täydensivät toisiaan. Ohjelma oli hyvin rakennettu ja jotain webinaarin kiinnostavuudesta voi kertoa se, että meillä oli paljon kuulijoita webinaarissa tilaisuuden loppuun asti.

Seuraavia tapahtumia ja kohtaamisia odotellen.
Heidi Leinonen, TtM, fysioterapia lehtori, Laurea AMK

Lähteet:

Oulun yliopisto. 2020. Painonhallintasovellus pitää ylipainon kurissa – itsemittaaminen tehokasta. Oulun yliopiston uutinen. https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/metabolia-onnikka. Viitattu 13.5.2022.

Schuch, F., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P., Silva, E., Hallgren, M., Ponce De Leon, A., Dunn, A., Deslandes, A., Fleck, M., Carvalho, A. & Stubbs, B. 2018. Physical Activity and Incident Depression:A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Am J Psychiatry 175:7. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17111194

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2021. Lapset, nuoret ja koronakriisi: Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen oikeuksien toteuttamiseksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:2. Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto: Helsinki.

Tolppi, A. 2022. Nyt puhuvat lapset: ”Ei päässyt päiväkotiin, ei päässyt ulos, piti olla aivan yksin” – pitkittynyt korona-aika näkyy lasten kasvavana oireiluna. YLE-uutinen 11.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12311288. Viitattu 13.5.2022