Skip to content
Etusivu » Blogi & Uutiset » Hankkeen viimeinen työpaja pidettiin Lappeenrannassa

Hankkeen viimeinen työpaja pidettiin Lappeenrannassa

Nuorten paino hallintaan -hankkeen viimeinen työpaja toteutettiin toukokuun lopussa Lappeenrannassa Kimpisen koululla. Työpajan alussa kävimme läpi hankkeessa kerätystä aineistosta johdettuja alustavia tuloksia ja niistä heränneitä kysymyksiä. Pohdimme esimerkiksi sitä, onko nuoren aitoon kohtaamiseen aikaa, kenen ehdoilla sitä tehdään, ja mitä aidon kohtaamisen mahdollistamiseksi tarvittaisiin. Tämän lisäksi esittelimme edellisten työpajojen aineistosta nousseita nuoren painonhallintaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, joita on löydettävissä niin makro- meso-, mikro- kuin yksilötasoltakin. Nuoren onnistunutta painonhallintaa voivat edistää ja estää moninaiset yhteiskuntaan, kunta- ja koulu- ja kotiympäristöön sekä nuoreen itseensä liittyvät tekijät. Uutta toimintamallia laatiessa on selvää, että toimia kaikilla näillä tasoilla tarvitaan, jotta vaikuttavia tuloksia saadaan aikaan.

Työpajan lopussa pääsimme yhdessä ideoimaan, miltä nuorten painonhallinnan tulevaisuus näyttää, kun löydämme, yhdistelemme ja innovoimme erilaisia aineellisia ja aineettomia resursseja sekä toimijoita. Tahtotilaa, sitoutuneisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä tarvitaan. Hanketiimimme jatkaa toimintamallin kehittämistyötä ja syyskuussa toimintamalli esitellään Messukeskuksen Hyvinvointiareenalla. Yhteistyömme Raision, Rasekon ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa ei kuitenkaan pääty vaan jatkuu loppuvuodesta, kun kokoonnumme yhteen toimintamallin jatkokehittämistä varten.