Skip to content
Etusivu » Blogi & Uutiset » Hankkeen syyskuulumisia

Hankkeen syyskuulumisia

Kesällä hankkeessa aloitettu tutkimuslupien hakuprosessi saatiin lokakuun alussa päätökseen, kun saimme eettisen toimikunnan myönteisen lausunnon sekä tutkimusluvat yhteistyökuntiimme Raisioon ja Eksoteen. Näin olemme päässeet aloittamaan osatutkimusten toteutusta sekä hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten, nuorten ja heidän vanhempiensa tavoittamista.

Hanketta on syksyn aikana aktiivisesti esitelty yhteistyökunnissa. Kohtaamiset eri ammattiryhmien edustajien kanssa ovat olleet antoisia, ja olemme käyneet kiinnostavaa keskustelua nuorten painonhallinnan haasteista. Ammattilaisten keskuudessa painonhallinta koetaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi asiaksi, jonka edistämiseksi toivotaan ja tarvitaan monialaista yhteistyötä. Monialaisen näkökulman tavoittamiseksi haemme hankkeeseen jatkuvasti lisää osallistujia Raision ja Eksoten alueelta.

Loppuvuodelle on tulossa monenlaista valmistelutyötä ja kevään toteutusten suunnittelua. Monialaisen toimintamallin yhteiskehittämisen työpajojen suunnittelu on aloitettu ja ne toteutetaan ensi vuoden maalis-huhtikuussa.

Osa hanketiimimme asiantuntijoista osallistui marraskuun alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämille Terveyspsykologiapäiville, jossa oli hankkeemme näkökulmasta useita kiinnostavia esityksiä. Professori Nina Junttilan keynote-puheenvuoro Ulkopuolisuus terveysriskinä muistutti kehon ja mielen yhteydestä; lohtusyömisen, kehotyytyväisyyden ja ylipainon on todettu olevan yhteydessä yksinäisyyden kokemukseen. Väitöskirjatutkija Eeva Rantalan esitys Tuuppaus terveysviestein ja näkyvyyttä parantamalla toi esille sen, miten ruokailu perustuu rationaalisen ajattelun sijaan ympäristön herätteisiin. Tämän vuoksi tiedon ohjaaminen toimintaan ei toteudu eikä yleinen terveysviestintä pure. Tarvitaan uudenlaista otetta ja monien toimijoiden yhteistyötä tuloksien aikaansaamiseksi.

 

Terveisin

Meri Vuorinen

Hankkeen projektipäällikkö